دنیای رسانه‌های دیجیتال با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال تغییر است. این تحولات در حوزه تکنولوژی و شیوه‌های استفاده مردم از آن، نه تنها در چگونگی دسترسی به اطلاعات بلکه در چگونگی تعامل و ارتباط با دوستان و همکاران در مقیاس جهانی؛ می‌باشد. نسل کنونی مصرف‌کنندگان، رسانه‌های دیجیتال را با تمام جنبه‌های زندگی روزمره خود به روش‌هایی که در گذشته حتی تصور آن را هم نداشتند؛ ادغام می‌کنند. امروزه چالش این است که به قدری در این زبان جدید دیجیتال روان شویم که به راحتی بتوانیم به طور موثر با مخاطبان هدف‌مان صحبت کنیم.

در مجموعه های اقتصادی فرآیندهای هزینه بر بازاریابی، امروز با یک سرمایه گذاری هوشمندانه با قیمت های منطقی در بازاریابی آنلاین می تواند بسیار کاسته شود و مرزهای فروش با سرعتی اعجاب آور پیموده شود.

از این رو موسسه مطالعات خلیج فارس بر مبنای اهداف راهبردی خود مبنی بر توسعه بازار برندهای ایرانی تلاش نموده با شناسایی هدفمند رهبران بازاریابی دیجیتال پلی باشد بین متقاضیان این سبک از بازاریابی با صاحبان واقعی این رسانه های نوظهور.