رویدادهای ملی

موسسه مطالعات خلیج فارس در راستای دستیابی به ایرانی توسعه یافته و پیشرو در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه، اقدام به برگزاری نشست ها و همایش های باشکوه ملی با رویکرد معرفی تجربیات موفق بنگاههای برتر اقتصادی و نیز ایجاد فضایی انگیزشی برای صاحبان صنایع نموده است. در این اجلاس و همایش ها تلاش گردیده با فراهم نمودن مقدمات حضور مسئولین کشوری و دعوت از صاحبان صنایع ملی در جهت پیشبرد اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران اقدامات مفیدی صورت پذیرد و با توجه به نظر سنجی های صورت گرفته، برآیند و خروجی این سلسه نشست ها بسیار مفید و اثربخش ارزیابی گردیده است