همکاران استراتژیک

موسسه مطالعات خلیج فارس از ابتدای آغاز به کار خود با هدف همخوانی اقدامات مطالعاتی و اجرایی موسسه در عرصه های مختلف اقتصادی و فرهنگی تلاش نموده است با رویکردی دانش بنیان و با همکاری و هماهنگی با دستگاههای اجرایی و نهادهای علمی کشور فعالیت های خود را سامان دهد. این دیدگاه باعث ایجاد همکاری‌هایی ارزشمند با این تشکل ها و سازمان ها گردیده است.