سلسله نشست‌های چهارجانبه آسیب‌شناسی صنایع کشور

بررسی و موردکاوی راه کارهای بهبود نظام تصمیم‌سازی کلان صنعتی در ایران

امروزه، اطلاعات به سلاحی برای امتیازات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. گسترش و دامنه گردش اطلاعات و سهم مؤثر آن در تصمیم‌گیریها و پیشرفت‌های اجتماعی، موجب تحولات بنیادین در جوامع گردیده و به همان اندازه که در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نقش مهمی دارد، موجب بالا رفتن آگاهی‌ها، بینش فردی و تغییر رفتار در اجتماعات نیز شده است و این همان انقلاب سیاسی اطلاعات است. در عصر کنونی به جرأت میتوان گفت که تصمیم‌گیری، یکی از ارکان اصلی مدیریت است و بعضی از متفکران در علم مدیریت، تصمیم‌گیری را اساس تمام وظایف مدیران می‌دانند و برخی نیز آن را یکی از وظایف اصلی مدیران تلقی میکنند.
از دیگر سو یکی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه‌ها در کنار توسعه علمی‌، ارتقای کیفیت و تربیت نیروی متخصص، پاسخگویی به نیازهای جامعه و کمک به حل مشکلات مردم است. این مسئولیت در شرایط فعلی که در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داریم بسیار پررنگ‌تر از دوره‌های دیگر به نظر می‌رسد چرا که جامعه و دولت انتظار دارند دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور همانگونه که در گذشته بخصوص دوران هشت سال دفاع مقدس به عنوان بازوی کمکی نظام به یاری مردم شتافتند در شرایط فعلی نیز با ارائه مشاوره‌های دقیق، علمی و راهگشا به کمک دولت و دستگاه‌های اجرایی به منظور خروج از جنگ اقتصادی و رفع نیازهای جامعه بشتابند.
نقش دانشگاه‌ها برای کمک به دولت و دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع نیازهای مردم و رفع مشکلات ناشی از تحریم از یک سال گذشته همزمان با آغاز تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا با خروج از برجام بسیار پررنگ‌تر شده است. در این راستا دانشگاه صنایع و معادن به عنوان بازوری علمی و مطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های مشخصی برای ورود گسترده‌تر نخبگان دانشگاهی، استادان و پژوهشگران در حل معضلات مختلف اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
این نهاد علمی کشور در نظر دارد با همکاری موسسه مطالعات خلیج‌فارس با دعوت از چهار رکن اصلی موثر در صنایع مختلف کشور شامل فعالان صنعتی، نمایندگان تشکل‌ها، مدیران صنعت مورد نظر در وزارت صمت و نخبگان دانشگاهی صاحب‌نظر، اقدام به موردکاوی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در هر صنعت در شرایط کنونی بپردازد و با ارائه نظرات مشورتی و علمی به دولت و نهادهای تصمیم-گیر و تصمیم‌ساز کشور در راستای بهبود شرایط موجود از طریق اصلاح سیاست‌های موجود بکوشد.
این امر می‌تواند آثار بسیار ارزشمندی در توسعه اقتصادی ایران و ترسیم نقشه راه صنایع مختلف کشور ایفا نماید و در بلوغ تصمیم‌گیری در وزارت کلیدی صنعت، معدن و تجارت نقش مثبت و ارزنده‌ای ایفا نماید.

هدف:

هدف از برگزاری این نشست‌ها بیان بی‌واسطه چالش‌های پیش روی هر صنعت از دیدگاه فعالان و تشکل‌های معتبر صنایع مذکور و تطبیق آن با تصمیمات و قوانین موجود در بخش حاکمیتی کشور است، که با نگاهی آکادمیک و بنیادین توسط نخبگان و صاحبنظران دانشگاهی مورد بررسی، تحلیل و مطالعه قرار گیرد و با استخراج مولفه‌های کلیدی و با رویکرد اصلاحی به صورت دستورالعملی راهبردی و قابل دفاع در اختیار نهادهای مسئول قرار گیرد.
در این حرکت دانشگاه صنایع و معادن در نظر دارد به عنوان دانشگاهی از نسل سوم ماموریت اصلی خود را که تلاش برای ایجاد فضای اتخاذ تصمیمات بهینه در مدیران وزارت صمت می‌باشد، ایفا نماید و به عنوان حلقه سوم نهاد دولت و صنعت به تکمیل زنجیره ارزش در صنایع کشور یاری رساند.

مزیت‌های نشست:

1. معضلات صنایع مختلف که در این نشست‌ها به عنوان تجربه عینی فعالان اقتصاد کشور ارائه می‌گردد، سبب می شود تا علاوه بر چارچوبهای آکادمیک موجود در شرایط تحریم اقتصادی، مسئولین و اساتید دانشگاهی به صورت مستقیم و بی‌واسطه با چالش‌های حقیقی موجود در صنایع ایران به واسطه تحریم آشنا شوند.

2. در این نشست‌ها حضور تمامی بخش‌های فعال و موثر در بازار، به اساتید و صاحبنظران این فرصت را خواهد داد تا با نگاهی جمیع‌الاطراف و از زوایای مختلف اقدام به موردکاوی و شناسایی نقاط بهبود صنایع کشور پرداخته و ابهام در زاویه دید پیش روی آن‌ها وجود نداشه باشد تا داده‌های موجود در پژوهش برای آن‌ها ضریب خطای بسیار پایینی داشته باشد.

3. این جلسات این فرصت را به بخش خصوصی اقتصاد خواهد داد تا بدون واسطه نسبت به ارائه مطلب و طرح موضوعات و چالش‌های پیش روی خود به بخش حاکمیتی پرداخته و از نگاه تشکل‌های صنعتی نیز آگاهی یابند .

طرح اجرایی:

این نشست‌های یک روزه پس از تعیین و تصویب صنایع هدف، با ظرفیت 25 تا 30 نفر که شامل 4 گروه عمده خواهند بود و به دعوت دانشگاه در این رویداد حاضر خواهند شد، تشکیل و برگزار می‌گردد.
در ابتدای امر پس از انتخاب صاحبنظران و اساتید دانشگاهی حاضر در نشست، دعوت از مسئولین دولتی صنعت مربوطه انجام خواهد شد؛ که می‌بایست به صورت رسمی اعلام حضور نموده و تاریخ برگزاری جلسه با دفاتر ایشان هماهنگ گردد تا به صورت قطعی در جلسه حاضر گردند، زیرا این موضوع می‌تواند عامل انگیزشی بسیار مهمی در مشارکت فعال تشکل‌ها و صاحبان صنایع مربوطه باشد.
گروه دوم که هماهنگی حضور ایشان حایز اهمیت راهبردی است روسا و چهره‌های موثر تشکل‌های صنفی و صنعتی در صنایع منتخب است که می‌توانند بیانگر دیدگاه‌ها بخش بزرگی از صنعت خود باشند و یقینا آگاهی بیشتری از آخرین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود دارند.
و در نهایت فعالان صنعت مورد اشاره که می‌توانند ضمن بیان چالش‌های اصلی پیش روی خود در نشست حضور و مشارکت داشته باشند.