اولین کنگره سراسری نشان شایسته ملی

  • تاریخ برگزاری

    ۱۸ آبان ۱۳۹۵

  • محل برگزاری:

    سالن همایش‌های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

اگر علم اقتصاد را در مفهوم عرفی آن علمی بدانیم که در راستای ساماندهی امور معیشت مردم به کار می رود، آنگاه با توجه به کمبود های حاکم بر منابع تخصیصی، اهمیت این علم و به کار گیری آن در شرایط مختلف روشن خواهد شد.

کشورهایی که اقتصاد خود را برپایه درآمد های حاصل از فروش منابع زیر زمینی تنظیم نموده اند، چنانچه ساز و کارهایی برای کنترل بحران های ناشی از کم و زیاد شدن این درآمد ها فراهم نیاورند، با اقتصادی شکننده مواجه خواهند شد. از این رو لازمست این قبیل کشورها تمهیدات مورد نیاز برای مقاوم سازی اقتصاد را فراهم نموده و کاهش اتکا به درآمدهای ناشی از فروش منابع زیر زمینی را در دستور کار خود قرار دهند و با ایجاد بستری که موجبات شکوفایی اقتصاد درون زا و مبتنی بر ظرفیت ها و سرمایه های بالقوه را در کشور  فراهم می آورد، زمینه های رشد و توسعه اقتصادی را به وجود آورند.

اقتصاد ایران نیز از دیر باز متکی بر درآمدهای حاصل از فروش نفت خام بوده و با وجود تلاش های دست اندرکاران برای خروج اقتصاد ایران از زیر سایه درآمدهای نفتی، همچنان منابع اقتصادی کشور از این درآمدها تامین می شود. از این رو لازم بود مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر شوک های احتمالی ناشی از کاهش فروش نفت مورد توجه قرار گرفته و رویکردی مناسب به بهره برداری از  ظرفیت های عظیم و گسترده ای که در زمینه  نیروی انسانی و دیگر حوزه ها وجود دارد، صورت پذیرد.

ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی  پیش زمینه هایی را برای تحول در اقتصاد ملی به وجود آورد تا به این ترتیب راه کارهای اقتصادی جدیدی برای تحول در اقتصاد ملی در دستورکار مسئولین قرار گیرد. از مهمترین محور های این سیاست ها می توان به مواردی چون  تحدید نقش دولت در اقتصاد ملی، واگذاری فعالیت های اقتصادی به مردم، ایجاد ساز و کارهای شکل گیری فضای رقابت در اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی و ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی اشاره نمود.

شاید از منظری نه چندان غیر واقعی بتوان گفت اقتصاد مقاومتی تفاوت فاحشی با توسعه پایدار و درونزای ملی ندارد که به رشد توان تولید صنعت و بنگاه های اقتصادی متکی است و نیازمند تقویت زیرساخت های رقابتی و کیفی برندهای داخلی می باشد.

از این رو کنگره سراسری نشان شایسته ملی در نظر دارد با محور قرار دادن توانمندی های بالقوه اقتصاد کشور در دو بخش خصوصی و دولتی به آسیب شناسی بنگاههای اقتصادی در این دو بخش بپردازد و با توجه به شرایط فعلی پس از برجام که رقابت با بنگاههای بین المللی و چند ملیتی را اجتناب ناپذیر میکند فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسیر پیوستن به بازارهای جهانی را بررسی و به ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص بپردازد.

رویکرد آسیب شناسی این رویداد بر پایه تشویق و الگوسازی بنگاههای موفق صنعت و اقتصاد کشور استوار است و تلاش بر این دارد تا با مبنا قرار دادن استانداردهای سه گانه بین المللی مدیریت کیفیت، محیط زیست و مشتری مداری به ارزیابی برندهای ملی بپردازد و مبانی بنیادین رقابت پذیری و توانمند سازی اقتصاد ملی را بررسی نماید.